دست بالای دست

دیشب صحبت از پیری و این چیزا بود

به کورش گفتم : مامان پیر بشه تو مواظبش میشی ؟

ناراحت شد گفت : من نمی خوام تو پیر بشی من دوست دارم مامانم جوون بمونه خیال باطل

بهش گفتم : پس نباید مامان رو اذیت کنی چون اگه مامانت رو اذیت کنی مامان زودی پیر میشه شیطان

یه فکری کرد برگشت گفت : مامانبزرگ چرا پیر شده ؟ متفکر تو اذیتش کردی ؟ نیشخند

من : تعجبتعجبتعجب

/ 2 نظر / 26 بازدید
محدثه

سلام خانمی امروز داشتم اون مطلب درباره وبلاگ رو میخوندم به نظرم رسید دیگه داره برای خواهر کوچولو دیر میشه ها[شوخی]