فیلم خصوصی کورش (:

فیلم خصوصی کورش در اومد.نیشخند

پریشب در جمع خانواده نشسته بودیم کورش رفت بلوز خاله اش رو پوشید بعد هم اومد گفت شال خاله اش رو سرش کنم . منم که تنم میخاره واسه دلقک بازی دلقک رفتم آرایشش کردم و اومدیم نشستیم و باهاش حرف می زدیم و فیلم هم گرفتم . البته اولش نمی خواستم فیلمش رو بذارم اینجا چون کسی نمی دونست قراره بیاد اینجا و همه راحت بودن اما دیدم کسی غیر کورش تو فیلم نیست گفتم بذارم . البته اگه جایی حرف غیر اخلاقی ای خجالت شنیدید به روی خودتون نیارید . راستی این فیلم ساعت 1 نصفه شب گرفته شده .نیشخند

منتظر شنیدن نظراتتون هستیم .قهقهه

/ 10 نظر / 16 بازدید
ننسام

ای خدا چقدر تو ناناز و با نمکی.................

سارا مامان تارا

[قهقهه][بغل]

سمیه مامان ایلیا

خدا نکشته تو رو مهسا اینقدر خندیدم. حالا دهنش و چرا از اول فیلم تا آخر فیلم هی باز میکنه ؟ بعدم این آهنگ بهانه رو که گذاشتی باعث شده حرفای غیراخلاقیتون اصلا به گوش آدم نمیرسه. من که هر چی گوشم و تیز کردم بلکه یه چیزی بشنوم نشنیدم. فقط صدای خندت کر کر میومد اونم یهذره .

مونا مامان گلسا

سلام مامانی چی کار کردی کوچولو.چش چش دو ابرو بامزه میخونه عزیزممممممممم[ماچ]